PUL

Hantering av personuppgifter

Folkspel lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vår kundrelation och lämna erbjudanden om egna eller samarbetspartners produkter. Samt för att följa de tillstånd som beviljats av Lotteriinspektionen i enlighet med Lotterilagen samt av myndigheten utfärdade riktlinjer och villkor. Folkspel sparar personuppgifter under en aktiv tillståndsperiod och därefter fram till den tidpunkt då tillståndet har slutreviderats av Lotteriinspektionen.

Folkspel och reklam

Folkspel respekterar dig som individ och om du ej vill få erbjudanden via adresserad reklam från oss, vänligen hör av dig till Folkspels Kundcenter på 0771-440 440 eller fyll i vårt kontaktformulär för att säkerställa att vi inte skickar adresserad reklam till dig. Du kan också läsa mer om hur vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter under våra frågor och svar.