ringa in till programmet

VAD KOSTAR DET ATT RINGA IN TILL PROGRAMMET?

Kostnader för att ringa in till programmet kan variera beroende på moment och vinstnivå. Kostnaden anges alltid tydligt av telefonimomentet i programmet. Det kan även stå på lotten. 

VARFÖR KAN JAG INTE RINGA IN MED MITT KONTANTKORT?

Många operatörer har spärrat möjligheten att ringa betalsamtal när man ringer med kontantkort. Kontakta din operatör för fler frågor om vad som gäller för just ditt kontantkort.

HUR MÅNGA GÅNGER KAN JAG RINGA IN?

Folkspel arbetar aktivt med åtgärder som bidrar till ett ansvarsfullt spelade. Det kan innebära några begränsningar i våra telefonimoment och det finns en maxgräns på 1000 kronor totalt för varje person/abonnemang under ett program för alla telefonimoment.

HUR GÅR DET TILL NÄR JAG RINGER IN TILL TV-PROGRAMMET?

I BingoLotto finns flera olika telefonimoment att ringa på. Bland annat kan du ringa in när du fått bingo. Telefonimomenten är alltid frivilliga och är ett fristående lotteri. Det är alltså slumpen som avgör och inget vi kan påverka.

Bingosamtal:
När du fått bingo och ringer in till programmet, kopplas ditt samtal via din operatör till BingoLottos leverantör av telefontjänster. En andel av samtal kopplas vidare till BingoLottos telefonsluss och om ditt samtal blir det ”vinnande samtalet” får du prata med våra personal. Det spelar ingen roll om du ringer tidigt eller sent under bingon, utan slumpen avgör vilket samtal som kopplas fram. Innan du kopplas fram till programledare kontrolleras att du har en bingolott som uppfyller kraven för deltagande.

Övriga telefonimoment (t.ex. Hjulia eller Slutspelet):
BingoLottos telefonimoment (ej bingo) fungerar på så sätt att ditt samtal kopplas via din operatör till Bingolottos leverantör av telefontjänster. Där får du som spelare registrera ditt lottnummer, telefonnummer samt namn. När telefonimomentet är stängt genomförs en dragning bland korrekt registrerade samtal för att få fram en eller flera vinnare. Det spelare ingen roll om du ringer tidigt eller sent, utan slumpen avgör vilka samtal som kopplas fram och registreras.

Om du inte kommer fram:
Kommer du inte fram hör du en röst som säger ”Tyvärr så gick du inte vidare i dragningen”. Även om du inte kommer fram är du med i lotteriet och det blir en kostnad för samtalet enligt presenterad taxa.

Spara din lott:
Om du kommer fram och får registrera din lott eller kopplas fram i programmet, måste du alltid spara din lott och kunna skicka in den till BingoLotto för att få ut din vinst. Din fysiska lott är alltid ditt vinstbevis. Har du en digital lott så finns den sparad på ditt spelkonto.

Spelansvar:
BingoLotto har en spärr som gör att du aldrig kan ringa till ett enskilt program för mer än 1000 kronor per person/abonnemang. Om dina samtal går över dessa gränser kommer samtalen inte att registreras och inte delta i dragningen.

VART TAR PENGARNA FRÅN INRINGNINGSMOMENTEN VÄGEN?

Alla vinster i inringningsmomenten bekostas av alla de som ringer in. Pengarna som blir över efter vinster och administrativa kostnader (telefoni-/systemoperatör) Överskottet tillfaller svenskt föreningsliv som äger Folkspel och i sin tur BingoLotto.

Tillbaka till vanliga frågor och svar