Vinstplan BingoLotto

Bingolotto hösten 2019/våren 2020: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2018-12-12. Lotteriets försäljningstid är 2019-07-01 till 2020-06-30 och omfattar 36 miljoner lotter á 50 kr (lotter á 100 kr motsvarar två lotter och lotter á 250 kr motsvarar fem lotter). Lotteriets vinstandel är 38 %. Vinstplanen följer antal tryckta lotter. Dragning av lotteriet redovisas fortlöpande i Tv-kanalen TV4. Efter varje redovisningstillfälle finns lotteriets dragningslista på www.bingolotto.se. Sista vinstinlösensdag för lotteriet är 2020-08-31. 

Vecka      Antal lotter    Antal vinster
1934 542 000 89 700
1935 336 000 47 700
1936 286 000 41 800
1937 286 000 41 800
1938 286 000 41 600
1939 436 000 64 500
1940 287 000 41 200
1941 287 000 41 400
1942 287 000 41 400
1943 472 000 68 500
1944 424 000 58 200
1945 289 000 39 400
1946 289 000 39 400
1947 289 000 38 500
1948 461 000 66 600
1949 291 000 42 500
1950 341 000 49 400
1952 5 381 000 1 000 100
1953 1 671 000 259 300
2001 433 000 65 600
2002 313 000 45 000
2003 293 000 42 000
2004 353 000 53 400
2005 296 000 42 400
2006 296 000 42 400
2007 296 000 42 400
2008 301 000 43 300
2009 347 000 50 000
2010 297 000 42 700
2011 297 000 42 700
2012 362 000 53 100
2013 347 000 50 000
2014 312 000 45 000
2015 987 000 143 500
2016 307 000 44 300
2017 352 000 50 300
2018 306 000 44 100
2019 312 000 44 100
2020 312 00 45 000
2021 322 000 46 600
2022 352 000 50 400
2023 311 000 44 700
2024 352 000 50 300