Vinstplaner

Nedan finns alla vinstplaner till de produkter du kan köpa under varumärket BingoLotto. Här på vår hemsida eller via något av våra ombud.

Bingolotto

Vecka 2252

Antal lotter 2,151,000 st  
Varav X2 263,000 st  
Varav X3 67,000st  
Omsättning 215,100,000 kr  
50 kr 215,000st 10,750,000kr
60 kr 25,000st 1,500,000kr
100 kr 159,000st 15,950,000kr
200 kr 175st 35,000kr
500 kr 175st 87,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 1,270st 36,885,200kr
Övriga vinster   5,769,447kr
S:a 401,120st 70,977,147kr

 

Vecka 2251

Antal lotter 5,892,000 st  
Varav X2 521,000 st  
Varav X3 88,000st  
Omsättning 589,000,000 kr  
50 kr 400,000st         20,000,000kr
60 kr 88,000st           5,280,000kr
100 kr 661,000st         66,100,000kr
200 kr 17 500st          3,500,000kr
500 kr 9000st          4,500,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 7,163st        86,975,500kr
Övriga vinster           8,009,581kr
S:a 1,182,663st      194,365,081kr

 

Vecka 2250

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 19,500st            975,000kr
60 kr 4,000st            240,000kr
100 kr 30,000st         3,000,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 124st         1,335,800kr
Övriga vinster           1,364,347kr
S:a 53,924st         7,020,147kr

 

Vecka 2249

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 18,500st            925,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 30,000st         3,000,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 124st         1,335,800kr
Övriga vinster           1,335,741kr
S:a 53,927st         7,001,541kr

 

Vecka 2248

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 21,500st           1,075,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 30,000st         3,000,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 127st         1,380,800kr
Övriga vinster           1,151,898kr
S:a 56,927st         7,012,698kr

 

Vecka 2247

Antal lotter 359,000 st  
Varav X2 63,000 st  
Omsättning 17,950,000 kr  
     
50 kr 21,000st           1,050,000kr
60 kr 4,500st            270,000kr
100 kr 28,500st         2,850,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 130st         1,688,309kr
Övriga vinster           2,105,590kr
S:a 54,430st         8,068,899kr

Vecka 2246

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 20,500st           1,025,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 26,000st         2,600,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 127st         1,655,309kr
Övriga vinster           1,328,794kr
S:a 51,927st         7,014,103kr

 

Vecka 2245

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 20,000st           1 000,000kr
60 kr 4,000st            240,000kr
100 kr 26,500st         2,650,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 127st         1,655,309kr
Övriga vinster           1,357,070kr
S:a 50,927st         7,007,379kr

Vecka 2244

Antal lotter 341,000 st  
Varav X2 47,000 st  
Omsättning 17,050,000 kr  
     
50 kr 17,000st            850,000kr
60 kr 6,000st            360,000kr
100 kr 30,050st         3,005,000kr
200 kr 200st              40,000kr
500 kr 200st            100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 51st         1,434,309kr
Övriga vinster           1,862,899kr
S:a 53,501st         7,652,208kr

Vecka 2243

Antal lotter 359,000 st  
Varav X2 63,000 st  
Omsättning 17,950,000 kr  
     
50 kr 18,000st            900,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 33,750st         3,375,000kr
200 kr 200st              40,000kr
500 kr 200st            100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 69st         1,604,309kr
Övriga vinster           1,735,008kr
S:a 57,219st         8,054,317kr

 

Vecka 2242

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 21,000st         1,050,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 23,750st         2,375,000kr
200 kr 200st              40,000kr
500 kr 200st            100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 43st         1,429,309kr
Övriga vinster           1,315,741kr
S:a 50,193st         7,014,308kr

 

Vecka 2241

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 26,000st         1,300,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 25,000st         2,500,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 127st              63,500kr
Vinster 1000 kr eller mer 99st         1,471,809kr
Övriga vinster           1,315,741kr
S:a 56,376st         6,981,050kr

 

Vecka 2240

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 25,750st         1,287,500kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 25,000st         2,500,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 99st         1,484,309kr
Övriga vinster           1,337,070kr
S:a 56,149st         7,013,879kr

 

Vecka 2239

Antal lotter 312,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,600,000 kr  
     
50 kr 24,000st         1,200,000kr
60 kr 5,000st            300,000kr
100 kr 23,025st         2,302,500kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 118st         1,786,809kr
Övriga vinster           1,322,769kr
S:a 52,443st         7,017,078kr

 

Vecka 2238

Antal lotter 346,000 st  
Varav X2 63,000 st  
Omsättning 17,300,000 kr  
     
50 kr 19,111st            955,550kr
60 kr 8,000st            480,000kr
100 kr 27,770st         2,777,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st              75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 58st         1,314,309kr
Övriga vinster           2,143,261kr
S:a 55,239st         7,775,120kr

 

Vecka 2237

Antal lotter 300,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,000,000 kr  
     
50 kr 17,500st            875,000kr
60 kr 7,500st            450,000kr
100 kr 24,600st         2,460,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st            75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 89st         1,476,809kr
Övriga vinster           1,303,567kr
S:a 49,989st         6,670,376kr

 

Vecka 2236

Antal lotter 300,000 st  
Varav X2 21,000 st  
Omsättning 15,000,000 kr  
     
50 kr 17,500st            875,000kr
60 kr 7,500st            450,000kr
100 kr 20,220st         2,022,000kr
200 kr 150st              30,000kr
500 kr 150st            75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 58st         1,269,309kr
Övriga vinster           2,025,958kr
S:a 45,578st         6,747,267kr

 

Vecka 2235

Antal lotter 346,000 st  
Varav X2 63,000 st  
Omsättning 17,300,000 kr  
     
50 kr 20,254st         1,012,700kr
60 kr 8,700st            522,000kr
100 kr 21,350st         2,135,000kr
200 kr 200st              40,000kr
500 kr 200st            100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 86st         1,744,309kr
Övriga vinster           2,213,748kr
S:a 50,790st         7,767,757kr

 

Vecka 2234

Antal lotter 370,000 st  
Varav X2 63,000 st  
Omsättning 18,500,000 kr  
     
50 kr 27,000st         1,350,000kr
60 kr 9,000st            540,000kr
100 kr 21,730st         2,173,000kr
200 kr 200st              40,000kr
500 kr 200st            100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 99st         1,831,809kr
Övriga vinster           2,287,486kr
S:a 58,229st         8,322,295kr

 

Vecka 2233

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2232

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2231

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2230

Antal lotter 295,000 st  
Varav X2 42,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 14,750,000 kr  
     
25 kr 13,000st         325,000kr
30 kr 10,000st         300,000kr
50 kr 10,000st         500,000kr
100 kr 27,750st      2,775,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 105st     1,315,400kr
Övriga vinster       1,317,482kr
S:a 61,155st     6,637,882kr

 

Vecka 2229

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2228

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2227

Antal lotter 263,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 13,150,000 kr  
     
25 kr 12,000st         300,000kr
30 kr 9,000st         270,000kr
50 kr 9,000st         450,000kr
100 kr 23,750st      2,375,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 93st     1,205,400kr
Övriga vinster       1,210,548kr
S:a 54,143st     5,915,948kr

 

Vecka 2226

Antal lotter 295,000 st  
Varav X2 42,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 14,750,000 kr  
     
25 kr 13,000st         325,000kr
30 kr 10,000st         300,000kr
50 kr 10,000st         500,000kr
100 kr 27,750st      2,775,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 105st     1,315,400kr
Övriga vinster       1,317,482kr
S:a 61,155st     6,637,882kr

 

Bingolottos julkalender

För 900 000 lotter á 100kr. 
Vinstandel 35,00%, vinsttäthet 1 på 5,72st.

Vinstplan   Värde          Antal
Kontant       1 000 000    1
Miljonhjulet 1 100 000*   2
Kontant       250 000       1
Kontant       100 000       4
Kontant       50 000         10
Kontant       10 000         50
Kontant       1000            800
Kontant       500              6 100
Kontant       200              75 000
Kontant       100              75 000
Kontant       600              500
100+500 

*Genomsnittligt vinstbelopp på Miljonhjulet

Onlinebingo

Bingolotto erbjuder en bred palette onlinebingospel. Dessa vinstplaner finns presenterade i anslutning till respektive spel. Vinstandelen för samtliga dessa spel är max 50%.

 

FärgFemman skraplott

Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.

Vinstplan högvinstspel FärgFemman

När du spelar FärgFemman kommer du att få välja mellan ett antal luckor, numrerade från 1 till 25. Bakom luckorna döljer sig vinster från 5 000 kr i varor till bilar och upp till 1 miljon kronor i kontanter. Vinsterna är fördelade på fem olika vinstkategorier, symboliserade genom fem olika färger (därav namnet FärgFemman). Du väljer en lucka i taget som vänds, varpå den kategori och den summa som du vunnit presenteras. Du fortsätter att vända luckor ända tills att du får två av samma färg. Då är spelet slut och den senast öppnade luckan vänds tillbaka. Spelet är också över om du hittar miljonen och du vinner då samtliga vinster du hittat.

Luckor  
Färg Värde
BLÅ, Resa, Apollo 5 000
BLÅ, Resa, Apollo 10 000
BLÅ, Resa, Apollo 20 000
BLÅ, Resa, Apollo 25 000
BLÅ, Resa, Apollo 50 000
GRÖN, Mat, Coop 5 000
GRÖN, Mat, Coop 10 000
GRÖN, Mat, Coop 15 000
GRÖN, Mat, Coop 20 000
GRÖN, Mat, Coop 30 000
GUL, Fritid, Intersport 5 000
GUL, Smycken & Presenter, Guldfynd 10 000
GUL, Inredning, Homeroom 15 000
GUL, Inredning, Homeroom 20 000
GUL, Inredning, Homeroom 25 000
LILA, Kläder, Ellos 5 000
LILA, Allt till köket, Tretti 10 000
LILA, Hemelektronik, Netonnet 15 000
LILA, Allt till köket, Tretti 25 000
LILA, Hemelektronik, Netonnet 30 000
RÖD, Volkswagen, Taigo 291 400
RÖD, Volkswagen, Taigo 291 400
RÖD, Volkswagen, Taigo 291 400
RÖD, Volkswagen, Taigo 291 400
RÖD, Kontant 1 000 000

Vinstleverantörer och vinster kan förändras över tid

 

Sverigelotten SL-21 (25kr)

Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.

Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Sverigelotten SLP-4 (50kr)

Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.

Högvinstspel Sverigelotten Premium
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)
50 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Kosing 

Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten.