Vinstplaner

Nedan finns alla vinstplaner till de produkter du kan köpa under varumärket BingoLotto. Här på vår hemsida eller via något av våra ombud.

Bingolotto

Vecka 2225

Antal lotter 380,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,000,000 kr  
     
50 kr 24,500st      1,225,000kr
60 kr 8,500st         510,000kr
100 kr 28,000st      2,800,000kr
200 kr 70st          14,000kr
500 kr 70st          35,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 63st     1,135,400kr
Övriga vinster       1,514,066kr
S:a 61,164st     7,233,466kr

 

Vecka 2224

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,500,000 kr  
     
50 kr 24,000st      1,200,000kr
60 kr 8,750st         525,000kr
100 kr 23,500st      2,350,000kr
200 kr 51st          10,200kr
500 kr 60st          30,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 63st        650,400kr
Övriga vinster       1,417,845kr
S:a 56,424st     6,183,445kr

 

Vecka 2223

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,500,000 kr  
     
50 kr 22,000st      1,100,000kr
60 kr 7,500st         450,000kr
100 kr 21,500st      2,150,000kr
200 kr 60st          12,000kr
500 kr 60st          30,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       1,461,731kr
S:a 51,135st     6,185,040kr

 

Vecka 2222

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,500,000 kr  
     
50 kr 20,000st      1,000,000kr
60 kr 7,750st         465,000kr
100 kr 22,500st      2,250,000kr
200 kr 60st          12,000kr
500 kr 60st          30,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       1,439,441kr
S:a 50,385st     6,177,750kr

 

Vecka 2221

Antal lotter 380,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,000,000 kr  
     
50 kr 26,500st      1,325,000kr
60 kr 9,300st         558,000kr
100 kr 22,500st      2,250,000kr
200 kr 60st          12,000kr
500 kr 60st          30,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       2,063,318kr
S:a 58,435st     7,219,627kr

 

Vecka 2220

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,250,000 kr  
     
50 kr 22,500st      1,125,000kr
60 kr 7,000st         420,000kr
100 kr 22,500st      2,250,000kr
200 kr 60st          12,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       1,319,201kr
S:a 52,225st     6,182,510kr

 

Vecka 2219

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,250,000 kr  
     
50 kr 23,000st      1,150,000kr
60 kr 7,500st         450,000kr
100 kr 21,435st      2,143,500kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       1,356,898kr
S:a 52,250st     6,186,707kr

 

Vecka 2218

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,250,000 kr  
     
50 kr 23,000st      1,150,000kr
60 kr 8,000st         480,000kr
100 kr 21,275st      2,127,500kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        981,309kr
Övriga vinster       1,337,773kr
S:a 52,590st     6,181,582kr

 

Vecka 2217

Antal lotter 325,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 16,250,000 kr  
     
50 kr 23,000st      1,150,000kr
60 kr 7,000st         420,000kr
100 kr 17,130st      1,713,000kr
200 kr 80st          16,000kr
500 kr 80st        40,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 22st     1,022,909kr
Övriga vinster       1,813,548kr
S:a 47,312st     6,175,457kr

 

Vecka 2216

Antal lotter 380,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,000,000 kr  
     
50 kr 16,100st         805,000kr
60 kr 9,000st         540,000kr
100 kr 26,900st      2,690,000kr
200 kr 200st          40,000kr
500 kr 200st        100,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 26st     1,281,309kr
Övriga vinster       1,768,323kr
S:a 52,426st     7,224,632kr

 

Vecka 2215

Antal lotter 1,133,000 st  
Varav X2 134,000 st  
Varav X4 5,000 st  
Omsättning 56,650,000 kr  
     
50 kr 98,000st      4,900,000kr
60 kr 25,000st        1,500,000kr
100 kr 59,500st      5,950,000kr
200 kr 175st          35,000kr
500 kr 175st          87,500kr
Vinster 1000 kr eller mer 701st        6,956,209kr
Övriga vinster       2,101,010kr
S:a 183,551st     21,529,719kr

 

Vecka 2214

Antal lotter

 341,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,050,000 kr  
     
50 kr 24,000st      1,200,000kr
60 kr 8,000st         480,000kr
100 kr 24,000st      2,400,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 16st        988,809kr
Övriga vinster       1,309,051kr
S:a 56,316st     6,482,860kr

 

Vecka 2213

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 25,000st      1,250,000kr
60 kr 7,500st         450,000kr
100 kr 24,400st      2,440,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,382,887kr
S:a 57,215st     6,602,196kr

 

Vecka 2212

Antal lotter

 402,000 st

 
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 20,100,000 kr  
     
50 kr 28,500st      1,425,000kr
60 kr 5,250st         315,000kr
100 kr 28,000st      2,800,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       2,006,406kr
S:a 62,065st     7,649,715kr

 

Vecka 2211

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 25,000st      1,250,000kr
60 kr 7,750st         465,000kr
100 kr 25,000st      2,500,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,305,186kr
S:a 58,065st     6,599,495kr

 

Vecka 2210

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 25,000st      1,250,000kr
60 kr 6,750st         405,000kr
100 kr 25,000st      2,500,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       1,339,896kr
S:a 57,065st     6,598,205kr

 

Vecka 2209

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 25,500st      1,275,000kr
60 kr 7,000st         420,000kr
100 kr 25,000st      2,500,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,322,307kr
S:a 57,815st     6,596,616kr

 

Vecka 2208

Antal lotter

 402,000 st

 
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 20,100,000 kr  
     
50 kr 28,250st      1,412,500kr
60 kr 9,000st         540,000kr
100 kr 27,000st      2,700,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       1,896,056kr
S:a 64,565st     7,651,865kr

 

Vecka 2207

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 24,500st      1,225,000kr
60 kr 9,000st         540,000kr
100 kr 25,000st      2,500,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,250,541kr
S:a 58,815st     6,594,850kr

 

Vecka 2206

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 24,500st      1,225,000kr
60 kr 8,100st         486,000kr
100 kr 25,000st      2,500,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       1,283,040kr
S:a 57,915st     6,597,349kr

 

Vecka 2205

Antal lotter

 347,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,350,000 kr  
     
50 kr 24,500st      1,225,000kr
60 kr 8,400st         504,000kr
100 kr 25,250st      2,525,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,267,000kr
S:a 58,465st     6,600,309kr

 

Vecka 2204

Antal lotter

 434,000 st

 
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 21,700,000 kr  
     
50 kr 31,500st      1,575,000kr
60 kr 10,500st         630,000kr
100 kr 30,000st      3,000,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       1,944,748kr
S:a 72,315st     8,253,057kr

 

Vecka 2203

Antal lotter

 379,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 18,950,000 kr  
     
50 kr 27,000st      1,350,000kr
60 kr 9,600st         576,000kr
100 kr 28,500st      2,850,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        974,309kr
Övriga vinster       1,350,112kr
S:a 65,415st     7,205,421kr

 

Vecka 2202

Antal lotter

 379,000 st

 
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 18,950,000 kr  
     
50 kr 27,000st      1,350,000kr
60 kr 10,500st         630,000kr
100 kr 28,250st      2,825,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 150st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 15st        998,309kr
Övriga vinster       1,297,882kr
S:a 66,065st     7,206,191kr

 

Vecka 2201

Antal lotter

 545,000 st

 
Varav X2 80,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 27,250,000 kr  
     
50 kr 38,500st      1,925,000kr
60 kr 15,000st         900,000kr
100 kr 41,000st      4,100,000kr
200 kr 150st          30,000kr
500 kr 59st          75,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 59st   1,194,309 kr
Övriga vinster      2,132,449 kr
S:a 94,541st   10,356,758kr

 

Vecka 2152 (Nyårsbingo)

Antal lotter 2,603,000 st  
Varav X2 317,000 st  
Varav X3 67,000 st  
Omsättning 260,300,000 kr  
     
50 kr 125,000st      6,250,000kr
60 kr 65,000st      3,900,000kr
100 kr 273,000st    27,300,000kr
200 kr 60,000st    12,000,000kr
500 kr 1,600st         800,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 1,941st   42,883,700 kr
Övriga vinster      6,193,014 kr
S:a 526,541st   98,926,714kr

 

Vecka 2151 (Uppesittaren)

Antal lotter 5,662,000 st  
Varav X2 523,000 st  
Varav X3 88,000 st  
Omsättning 566,200,000 kr  
     
50 kr 300,000st    15,000,000kr
60 kr 100,000st       6,000,000kr
100 kr 685,000st    68,500,000kr
200 kr 25,000st       5,000,000kr
500 kr 29,250st    14,625,000kr
Vinster 1000 kr eller mer 13,276st   96,864,000 kr
Övriga vinster      9,289,821 kr
S:a 1,152,526st   215,278,821kr

 

Vecka 2150

Antal lotter 369,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 18,450,000 kr  
     
50 kr 24,500st    1,225,000 kr
60 kr 10,500st       630,000 kr
100 kr 27,250 st    2,725,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 25 st   1,048,309 kr
Övriga vinster      1,292,661 kr
S:a 62,575 st    7,025,970 kr

 

Vecka 2149

Antal lotter 369,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 18,450,000 kr  
     
50 kr 24,000st    1,200,000 kr
60 kr 10,500st       630,000 kr
100 kr 27,500 st    2,750,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 30 st   1,033,309 kr
Övriga vinster      1,292,661 kr
S:a 62,330 st    7,010,970 kr

 

Vecka 2148

Antal lotter 436,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 21,800,000 kr  
     
50 kr 23,000st    1,150,000 kr
60 kr 10,000st       600,000 kr
100 kr 28,650 st    2,865,000 kr
200 kr 176 st        35,200 kr
500 kr 200 st        100,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 22 st   1,276,309 kr
Övriga vinster      2,275,825 kr
S:a 62,048 st    8,302,334 kr

 

Vecka 2147

Antal lotter 436,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 21,800,000 kr  
     
50 kr 21,000st    1,050,000 kr
60 kr 9,250st       555,000 kr
100 kr 31,650 st    3,165,000 kr
200 kr 200 st        40,000 kr
500 kr 200 st        100,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 22 st   1,248,309 kr
Övriga vinster      2,127,437 kr
S:a 62,322 st    8,285,746 kr

 

Vecka 2146

Antal lotter 381,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,050,000 kr  
     
50 kr 27,000st    1,350,000 kr
60 kr 11,000st       660,000 kr
100 kr 28,280 st    2,828,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 23 st   1,036,309 kr
Övriga vinster      1,259,937 kr
S:a 66,603 st    7,239,246 kr

 

Vecka 2145

Antal lotter 381,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,050,000 kr  
     
50 kr 28,000st    1,400,000 kr
60 kr 11,000st       660,000 kr
100 kr 27,620 st    2,762,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 23 st   1,008,309 kr
Övriga vinster      1,303,736 kr
S:a 66,943 st    7,239,045 kr

 

Vecka 2144

Antal lotter 381,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 19,050,000 kr  
     
50 kr 24,000st    1,200,000 kr
60 kr 10,000st       600,000 kr
100 kr 29,810 st    2,981,000 kr
200 kr 325 st        65,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 23 st   1,036,309 kr
Övriga vinster      1,281,447 kr
S:a 64,308 st    7,238,756 kr

 

Vecka 2143

Antal lotter 436,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 21,800,000 kr  
     
50 kr 31,000st    1,550,000 kr
100 kr 13,000 st       780,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 27 st   1,028,309 kr
Övriga vinster      1,882,900 kr
S:a 73,827 st    8,296,209 kr

 

Vecka 2142

Antal lotter 2,585,000 st  
Varav X2 250,000 st  
Varav X3 67,000 st  
Omsättning 258,500,000 kr  
     
50 kr 55,000st    2,750,000 kr
100 kr 159,000 st    9,540,000 kr
200 kr 675 st       135,000 kr
500 kr 700 st       350,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 1,221 st  54,962,000 kr
Övriga vinster      7,659,564 kr
S:a 444,931 st  98,230,064 kr

 

Vecka 2141

Antal lotter 357,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,850,000 kr  
     
50 kr 36,500st    1,825,000 kr
100 kr 26,500 st    2,650,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 16 st   1,001,309 kr
Övriga vinster      1,203,875 kr
S:a 63,316 st    6,785,184 kr

 

Vecka 2140

Antal lotter 357,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,850,000 kr  
     
50 kr 36,500st    1,825,000 kr
100 kr 26,500 st    2,650,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 28 st   1,033,309 kr
Övriga vinster      1,178,791 kr
S:a 63,328 st    6,792,100 kr

 

Vecka 2139

Antal lotter 357,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 2,000 st  
Omsättning 17,850,000 kr  
     
50 kr 36,500st    1,825,000 kr
100 kr 26,500 st    2,650,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 16 st   1,001,309 kr
Övriga vinster      1,203,875 kr
S:a 63,316 st    6,785,184 kr

 

Vecka 2138

Antal lotter 399,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 1,000 st  
Omsättning 19,950,000 kr  
     
50 kr 40,947st    2,047,350 kr
100 kr 26,745 st    2,674,500 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 15 st      995,809 kr
Övriga vinster      1,758,417 kr
S:a 68,007 st    7,581,076 kr

 

Vecka 2137

Antal lotter 344,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 1,000 st  
Omsättning 17,200,000 kr  
     
50 kr 35,303st    1,765,150 kr
100 kr 24,700 st    2,470,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 15 st   1,023,809 kr
Övriga vinster      1,171,829 kr
S:a 60,318 st    6,538,788 kr

 

Vecka 2136

Antal lotter 344,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 1,000 st  
Omsättning 17,200,000 kr  
     
50 kr 35,303st    1,765,150 kr
100 kr 24,700 st    2,470,000 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 15 st      995,809 kr
Övriga vinster      1,202,848 kr
S:a 60,318 st    6,538,807 kr

 

Vecka 2135

Antal lotter 344,000 st  
Varav X2 10,000 st  
Varav X4 1,000 st  
Omsättning 17,200,000 kr  
     
50 kr 35,303st    1,765,150 kr
100 kr 24,558 st    2,455,800 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 15 st   1,023,809 kr
Övriga vinster      1,187,127 kr
S:a 60,176 st    6,536,886 kr

 

Vecka 2134

Antal lotter 435,000 st  
Varav X2 65,000 st  
Varav X4 1,000 st  
Omsättning 21,750,000 kr  
     
50 kr 44,640st    2,232,000 kr
100 kr 32,315 st    3,231,500 kr
200 kr 150 st        30,000 kr
500 kr 150 st        75,000 kr
Vinster 1000 kr eller mer 40 st   1,385,809 kr
Övriga vinster      1,315,191 kr
S:a 77,295 st    8,269,500 kr

 

Bingolotto Express

Gäller vid speltillfälle 3 bingospel
För 10,000 lotter á 25kr. 
Vinstandel 50%, vinsttäthet 1 på 5,22st.

Antal lotter 10,000 st  
Omsättning 250,000 kr  
10 kr 602 st      6,020 kr
25 kr 904 st    22,600 kr
50 kr 152 st      7,600 kr
100 kr 236 st    23,600 kr
250 kr 9 st      2,250 kr
500 kr 6 st      3,000 kr
1,000 kr eller mer 3 st      8,500 kr
Övriga vinster        51,430 kr

 

Gäller vid speltillfälle 4 bingospel
För 10,000 lotter á 25kr. 
Vinstandel 50%, vinsttäthet 1 på 5,02st.

Antal lotter 10,000 st  
Omsättning 250,000 kr  
10 kr 400 st      4,000 kr
25 kr 1253 st    31,325 kr
50 kr 249 st    12,450 kr
100 kr 63 st      6,300 kr
250 kr 12 st      3,000 kr
500 kr 7 st      3,500 kr
1,000 kr eller mer 3 st      8,000 kr
Övriga vinster        56,430 kr

 

Bingolottos julkalender

För 900 000 lotter á 100kr. 
Vinstandel 35,00%, vinsttäthet 1 på 5,72st.

Vinstplan   Värde          Antal
Kontant       1 000 000    1
Miljonhjulet 1 100 000*   2
Kontant       250 000       1
Kontant       100 000       4
Kontant       50 000         10
Kontant       10 000         50
Kontant       1000            800
Kontant       500              6 100
Kontant       200              75 000
Kontant       100              75 000
Kontant       600              500
100+500 

*Genomsnittligt vinstbelopp på Miljonhjulet

Onlinebingo

Bingolotto erbjuder en bred palette onlinebingospel. Dessa vinstplaner finns presenterade i anslutning till respektive spel. Vinstandelen för samtliga dessa spel är max 50%.

 

FärgFemman Skrap (30kr)

Gäller för 3 miljoner FärgFemman skraplott á 30kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 5,07st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
FärgFemman        250 000*         75
Kontant            1 000 000             2
Kontant               100 000             2
Kontant                 25 000             2
Kontant                    1000           30
Kontant                      500         200
Kontant                      200      1 000
Kontant                        90    15 000
Kontant                        60  100 000
Kontant                        30  475 000

* Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspelet FärgFemman

Vinstplan högvinstspel FärgFemman

När du spelar FärgFemman kommer du att få välja mellan ett antal luckor, numrerade från 1 till 25. Bakom luckorna döljer sig vinster från 5 000 kr i varor till bilar och upp till 1 miljon kronor i kontanter. Vinsterna är fördelade på fem olika vinstkategorier, symboliserade genom fem olika färger (därav namnet FärgFemman). Du väljer en lucka i taget som vänds, varpå den kategori och den summa som du vunnit presenteras. Du fortsätter att vända luckor ända tills att du får två av samma färg. Då är spelet slut och den senast öppnade luckan vänds tillbaka. Spelet är också över om du hittar miljonen och du vinner då samtliga vinster du hittat.

Luckor  
Färg Värde
BLÅ, Resa, Apollo 5 000
BLÅ, Resa, Apollo 10 000
BLÅ, Resa, Apollo 20 000
BLÅ, Resa, Apollo 25 000
BLÅ, Resa, Apollo 50 000
GRÖN, Mat, Coop 5 000
GRÖN, Mat, Coop 10 000
GRÖN, Mat, Coop 15 000
GRÖN, Mat, Coop 20 000
GRÖN, Mat, Coop 30 000
GUL, Fritid, Intersport 5 000
GUL, Smycken & Presenter, Guldfynd 10 000
GUL, Inredning, Homeroom 15 000
GUL, Inredning, Homeroom 20 000
GUL, Inredning, Homeroom 25 000
LILA, Kläder, Ellos 5 000
LILA, Allt till köket, Tretti 10 000
LILA, Hemelektronik, Netonnet 15 000
LILA, Allt till köket, Tretti 25 000
LILA, Hemelektronik, Netonnet 30 000
RÖD, Volkswagen, T-Roc 256 400
RÖD, Volkswagen, T-Roc 256 400
RÖD, Volkswagen, T-Cross 232 400
RÖD, Volkswagen, T-Cross 232 400
RÖD, Kontant 1 000 000

Vinstleverantörer och vinster kan förändras över tid

 

Sverigelotten 19 STD (25kr)

Gäller för 3 miljoner Sverigelotter á 25kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 4,00st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*            3
Kontant            1 000 000             1
Kontant               100 000             2
Kontant                 25 000             2
Kontant                    1000           15
Kontant                      500         200
Kontant                      200         500
Kontant                      100    53 490
Kontant                        50  180 000
Kontant                        25  516 320

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Sverigelotten Premium V3 (50kr)

Gäller för 1 miljon Sverigelotten Premium á 50 kr.
Vinstandel: 49,25%, vinsttäthet 1 på 4,35st.

Vinst           Värde(kr)        Antal (st)          
Högvinst    2 601 000*       1
Kontant     1 000 000         1
Kontant     250 000            1
Kontant     100 000            1
Kontant     50 000              2
Kontant     1000               25
Kontant     500               100
Kontant     100        105 000
Kontant     50          100 000

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten.

Högvinstspel Sverigelotten Premium
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)
50 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Kosing 

Gäller för 1 miljon Kosing á 5 kr.
Vinstandel: 49,9%, vinsttäthet 1 på 3,91st.

Vinst           Värde(kr)        Antal (st)          
Kontant       250 000               1 
Kontant         25 000               2
Kontant           2 500             10
Kontant              250             68
Kontant              100           180
Kontant                50           800
Kontant                20      11 500  
Kontant                10    130 000
Kontant                  5    113 000