Integritetspolicy - Folkspels personuppgiftshantering

Läs Bingolottos integritetspolicy här

BingoLotto värnar om din integritet

BingoLotto och Folkspel ansvarar för att våra konsumenter får besked om, samt har möjlighet att läsa vår integritetspolicy där vi ger information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

När BingoLottos rutiner för inhämtning och och behandling av personuppgifter ändras uppdaterar vi även vår Integritetspolicy.

En integritetspolicy innehåller bland annat följande:

  • Information om kontrollåtgärder.
  • Var lagras uppgifterna rent fysiskt
  • Den rättsliga grunden med behandlingen.
  • Ändamålet med uppgiftsbehandlingen
  • Vilka uppgifter som registreras och vart informationen är inhämtad ifrån.
  • Vem/vilka har tillgång till personuppgifterna.
  • Under hur lång tid lagras uppgifterna.
  • Kontaktinformation till ansvariga för behandlingen av personuppgifter