Trivselregler

För allas trevnad har vi regler i vår chatt. Vi ber er vänligen att följa dessa. Skulle någon bryta mot någon utav nedanstående regler riskerar denne att bli avstängd från chatten.

Generella regler:

1. I chatten gäller svensk lag kombinerat med sunt förnuft. Behandla andra såsom du själv önskar bli behandlad. Vi använder ett vårdat språk och behandlar varandra med respekt.  En vänlig och trevlig ton föras i chatten och bråk ska inte förekomma.

2. Man får inte skriva på ett sådant sätt att det kan uppfattas som hets mot folkgrupp, trakasserier eller förtal.

3. Man får inte lämna ut namn eller personliga uppgifter om personer som inte givit sitt medgivande till detta.

4. Man får inte länka till andra sajter som innehåller olämpligt eller copyright-skyddat material.

5. Man ska i största möjliga mån undvika stora bokstäver eller att ”spamma” chatten. Spam syftar på nonsensinformation, tryck på enter vid upprepade tillfällen eller liknande.

6. I chattrummet ”Programmet” ska all konversation kring själva tv-programmet föras.  Skriver man om programmet i det vanliga chattrummet och det uppfattas störande kan chattvärd varna/hänvisa. Upprepas beteendet har chattvärden rätt att stänga av personen från passets resterande frågor/ chattvärdens kommande pass. Avstängningar från all chatt kan komma att förekomma, då uppmaningar inte åtföljs eller beteendet fortgår.

7. Undvik chattnamn som kan anses som stötande. Exempelvis kroppsdelar, sexualitet, illegala droger och otrevligt språk.

8. Avslöja inte personer bakom chattnamn. Exempelvis ifall ”Support-Karl” bytt chattnamn till ”Karl S” ska man acceptera hens anonymitet.

9. Har man synpunkter på andra personers beteende ska detta framföras via e-post till support. Gå inte till motangrepp i chatten.

10. Det är förbjudet att använda någon annan spelares konto för att chatta med någon annans användarnamn. Vid misstankar om användning av annans konto kommer även det använda kontot att stängas av från chatten av säkerhetsskäl.


Regler kring våra chattävlingar:

11. Aktuell chattvärd avgör när det rätta svaret avgetts och utav vem.

12. Chattvärdar är enskilda individer och det kan därför förekomma skillnader i bedömningar utav svar. Detta ska accepteras och synpunkter kring detta ska framföras via e-post till supporten.

13. Hänvisar aktuell chattvärd till supporten kring fråga/vinnare eller annan feedback kring chatten ska detta framföras via e-post till supporten. Bryter man mot detta varnas man utav chattvärd. Skulle beteendet upprepas har chattvärd rätt att stänga av personen från passets resterande frågor/aktuell chattvärds nästkommande pass. Avstängningar från all chatt kan förekomma om detta inte accepteras eller om beteendet upprepas ytterligare.

14. Man kan vinna en bonusvinst per chattimme. Undantag sker i ”Du väljer vinsten”, ”Vad söker jag?”, ”Stjärntrappan” eller om bonusvinst är ”Finvinst”.

15. Man kan vinna en ”Finvinst” per kalendervecka och hushåll.

16. Ett svar per chattfråga.

17. Vi godkänner två stavelser fel. Synpunkter kring dessa undantag ska mailas till supporten.

18. Förkortningar godkänns generellt inte. Om de är väldigt allmänt kända kan undantag göras. Exempelvis ”Sthlm” för Stockholm.

19. Vid de tillfällen där svaret på en chattfråga är ett årtal ska hela årtalet skrivas ut. Till exempel 1990 istället för 90.

20. Vid frågor där svaret innehåller två ord måste båda framkomma, exempelvis om svaret är ”Los Angeles” måste både ”Los” och ”Angeles” framkomma.

21. Vid frågor där svaret innehåller ett personnamn krävs alltid för- och efternamn om inget annat framgår av frågan.

22. Vid frågor där fler rätta svar kan förekomma är det upp till chattvärden att avgöra vilket som är det rätta svaret.

23. Chattvärdarna är människor och stavfel/feltryck kan därför förekomma. Råkar exempelvis chattvärd skriva ”Grattis till 29 kr” istället för ”Grattis till 20 kr” kan man trots detta vara säker på att korrekt vinst betalas ut.

24. Korta svar, ord med tre bokstäver eller färre ska vara helt korrekt stavade.

25. Vid frågetypen "Lådor" så måste svaret vara korrekt stavat med rätt antal bokstäver. Har chattvärd gjort fel i frågan så utgår frågan och ersätts av en ny.

26. Man ska inte tala illa om någon & man ska inte tala om personer som ej deltar aktivit i chatten.

27. Folkspel förbehåller sig rätten att stänga av spelare som bryter mot dessa regler.

28. Anställda på Folkspel äger ej rätt att delta i chattävlingar.


Till info om chatten