Trivselregler

För allas trevnad har vi regler i vår chatt. Reglerna gäller samtliga Folkspels chattar så som Bingo online och BingoLotto Express. Vi ber er vänligen att följa dessa. Skulle någon bryta mot någon utav nedanstående regler erhåller vi oss rätten att stänga av denne från samtliga chattar eller eventuellt stänga spelkonto.

Generella regler:

1. I Folkspels samtliga chattar (Bingo online och BingoLotto Express) gäller svensk lag kombinerat med sunt förnuft. Behandla andra såsom du själv önskar bli behandlad. Vi använder ett vårdat språk och behandlar varandra med respekt.  En vänlig och trevlig ton föras i chatten och bråk ska inte förekomma.

2. Man får inte skriva på ett sådant sätt att det kan uppfattas som hets mot folkgrupp, trakasserier eller förtal. Ämnen så som religon och politik ska därför undvikas. 

3. Man får inte lämna ut namn eller personliga uppgifter om personer som inte givit sitt medgivande till detta.

4. Man får inte länka till andra sajter som innehåller olämpligt eller copyright-skyddat material.

5. Man ska i största möjliga mån undvika meningar/ord med endast stora bokstäver eller att ”spamma” chatten. Spam syftar på nonsensinformation, upprepande information, tryck på enter vid upprepade tillfällen eller liknande.

6. Söndagar då tv-programmet Bingolotto sänds och man vill prata kring det ska detta ske i spelet 2-Kronan.Skriver man om programmet i VariantBingo där det förekommer chattpass och det uppfattas störande kan chattvärd varna/hänvisa. Upprepas beteendet har chattvärden rätt att stänga av personen.

7. Undvik chattnamn som kan anses som stötande. Exempelvis kroppsdelar, sexualitet, illegala droger och otrevligt språk.

8. Avslöja inte personer bakom chattnamn. Exempelvis ifall ”Support-Karl” bytt chattnamn till ”Karl S” ska man acceptera hens anonymitet.

9. Har man synpunkter på andra personers beteende ska detta framföras direkt via e-post till support. Gå inte till motangrepp i chatten.

10. Det är förbjudet att använda någon annan spelares konto för att chatta med någon annans användarnamn. Vid misstankar om användning av annans konto kommer även det använda kontot att stängas av från chatten av säkerhetsskäl.

11. Man får inte skriva på ett sådant sätt att man kan misstolkas som en officiell represetant från Folkspel.

12. Folkspel erhåller sig rätten att stänga av en spelares spelkonton samt chattfunktioner om denne bryter mot dessa regler.   


Regler kring våra chattävlingar i Variantbingo:

13. Aktuell chattvärd avgör när det rätta svaret avgetts och utav vem. Chattvärdar är enskilda individer och det kan därför förekomma skillnader i bedömningar utav svar. Detta ska accepteras och synpunkter kring detta ska framföras via e-post till supporten.

14. Allt som rör frågor/vinnare eller annan feedback kring chatten ska framföras via e-post till supporten. Avstägningar kan komma att ske om detta inte följs.

15. Man kan vinna en chattfråga per chattimme.

16. Ett svar per chattfråga om inte chattvärden angett annat innan frågan ställs. 

17. Vi godkänner inga stavfel. Alla svar ska vara korrekt stavade. 

18. Förkortningar godkänns generellt inte.

19. Vid de tillfällen där svaret på en chattfråga är ett årtal ska hela årtalet skrivas ut. Till exempel 1990 istället för 90.

20. Vid frågor där svaret innehåller två ord måste båda framkomma, exempelvis om svaret är ”Los Angeles” måste både ”Los” och ”Angeles” framkomma.

21. Vid frågor där svaret innehåller ett personnamn krävs alltid för- och efternamn om inget annat framgår av frågan.

22. Vid frågor där fler rätta svar kan förekomma är det upp till chattvärden att avgöra vilket som är det rätta svaret.

23. Chattvärdarna är människor och stavfel/feltryck eller fel svar kan därför förekomma. Råkar exempelvis chattvärd skriva ”Grattis till 29 kr” istället för ”Grattis till 20 kr” kan man trots detta vara säker på att korrekt vinst betalas ut.

24. Vid frågetypen "Lådor" så måste svaret vara korrekt stavat med rätt antal bokstäver. Har chattvärd gjort fel i frågan så utgår frågan och ersätts av en ny.

25. Man ska inte tala om chattare som ej deltar aktivit i chatten där och då.

26. Under chattävlingar är det den aktiva chattvärdens uppgift att se till att chatten håller en god ton. Om man inte följer chattvärdens uppmaningar kan man därför förlora sin rätt att delta i aktiv chattävling. 

27. Folkspel förbehåller sig rätten att stänga av spelare som bryter mot dessa regler.

28. Anställda på Folkspel äger ej rätt att delta i chattävlingar.

Till info om chatten