Trafikreglerna du inte känner till!

BingoLottos BingoBloggare Joel BingoJoel 2021-01-12

Händer det ibland att du känner dig osäker kring vilka trafikregler som gäller i "rondeller", vad olika skyltar egentligen betyder eller när du är skall ta till tutan? Du är inte ensam. Trafikreglerna är många och i ständig förändring. Därför finns det, oavsett om du är gammal i gemet eller en gröngöling i vägtrafiken, goda skäl till att uppdatera sig och testa sina kunskaper! Vi hjälper dig.

Trafikreglerna du kanske inte känner till!

Kanske är du i begrepp att, en gång för alla, ta det där körkortet som du i hemlighet längtat så mycket efter. Kanske har du haft körkort i fler år än du kan minnas på rak arm. Oavsett vad väntar nu en utmaning! Många har förmodligen förhållandevis bra koll på våra mest självklara trafikregler, såsom regeln för väjningsplikt och högerregeln. Men det har visat sig att det därutöver finns en hel del trafikregler som betydligt färre är helt bekanta med – och som tråkigt nog kan resultera i dryga böter om du bryter mot dem. Hur många av våra listade trafikregler nedan känner du till sedan innan, tro?

Hörru, glöm inte blinka ut ur cirkulationsplatsen!

Blir du ibland lite yr i bollen av att snurra runt i en cirkulationsplats? Jag känner igen mig! Därför fordrar cirkulationsplatser särskilt noggrann uppsyn och stort fokus! Visste du till exempel att du är skyldig att blinka ut när du lämnar en cirkulationsplats? Det är alltså inte, som man kanske skulle kunna tro, en ren artighetsgest. Sträva alltid efter att vara övertydlig, för säkerhetsskull, och kom ihåg: att blinka ut är din skyldighet enligt lag. Om du missar detta riskerar du dessutom en tråkig bot på 500 kronor.

Flygfoto över en bilväg med en rondell med bilar i

Obs. ”Cirkulationsplats?”, tänker kanske du. Jo, cirkulationsplats är faktiskt den korrekta benämningen för det som i folkmun brukar kallas rondell.

Stå inte på tutan, om inte situationen kräver det!

Visst är tutan i teorin ett ganska roligt redskap? Tråkigt nog är den raka motsatsen till en leksak. Det finns faktiskt situationer då du är skyldig att använda dig av tutan. Enligt trafikreglerna skall du, förutsatt att det uppstår ett trafikläge som kräver att du varnar andra medtrafikanter, varna med ljud- eller ljussignal.

Person i bil som håller handen mitt på ratten som för att tuta

Varva motorn

För en sann bilfantast har jag förstått att det kan finnas något förtrollande med att höra motorn rusa i varvtal, men tiden är nu inne att lägga band på sin mekanikromantik. Att medvetet varva motorn på ett överdrivet sätt kan ge böter på 1 000 kronor om en polis ertappar dig. Du har då ”åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon”. Det är dessutom särskilt dåligt för miljön.

Böter för snigelfart?

Det kommer nog knappast som en nyhet för någon att fortkörning kan resultera i dryga böter eller, ännu värre, att körkortet dras in. Men visste du om att även körning UNDER hastighetsgränsen kan kosta dig dyrt? Det kan kanske upplevas lite omvänt och märkligt, men det finns faktiskt goda skäl till detta. Trafikreglerna säger att körningen ska anpassas så att man inte stör andra medtrafikanter eller trafiken i allmänhet? och körning i snigelfart kan definitivt vara ett störningsmoment eller skapa onödig fara i trafiken.

Och du, se också till att hålla till höger. Om du kör under hastigheten på en väg med en hastighetsbegränsning på över 70 km/h är det faktiskt din skyldighet att förflytta dig till det körfält längst till höger, förutsätt att ett parallellt körfält finns. Körning under hastighetsgränsen i vänster fil kan nämligen också kosta dig böter och kan dessutom utgöra en fara i trafiken, även om det inte rör sig om någon snigelfart.

Kollektivtrafiken går först!

Om vägens hastighetsgräns är 50 km/h eller lägre måste du i själva verket lämna företräde för kollektivtrafik, som exempelvis bussar. Så om du ser en buss som blinkar ut från en hållplats så ska du enligt reglerna ge bussen företräde – annars kan det bli 1 000 kronor i böter.

Skrapa rutorna noga och väl!

Det tar emot att medge, men sakta rör vi oss mot kallare tider. Med vinterns intåg följer också ett än större ansvarstagande i trafiken. Visst kan frostkalla mornar tära på ens tålamod, men att, av ren slöhet, försöka undgå att skrapa rutorna riktigt innan du sticker ut med bilen kan bli en minst sagt kostsam historia. Dagsböter och indraget körkort är de riskerade påföljderna. Därtill utgör oskrapade rutor en stor fara för dig själv och för medtrafikanter.

En snötäckt bil som kör på väg i vinterväglag

Testa dina kunskaper i vårt teoriprov!

Enligt en Sifo-undersökning tror inte mer än 49 procent av svenskarna att de skulle klara av att ta körkort på nytt. På vilken sida står du? Dags att sluta fundera och istället skrida till verket! Klarar du vårt teoriprov? Upp till bevis nedan!

BingoJoels signatur för BingoBloggen!

Tillbaka till bloggen

Teoriprovet!

Fråga 1. Vad är sant vad beträffar motorvägskörning?
Fråga 2. Vad är absolut viktigast för trafiksäkerheten vid halt väglag?
Fråga 3. Hur upptäcker man eventuell obalans i framhjulen?
Fråga 4. Vilken är högsta tillåtna fordonsbredd, lasten inräknad?
Fråga 5. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten på motorväg för personbil?
Fråga 6. När är det inte tillåtet att köra med helljus i mörker?
Fråga 7. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten vid bogsering?
Fråga 8. Vilket av följande alternativ beskriver bäst begreppet "tjänstevikt"?
Fråga 9. Har du som bilist, vid ett obevakat övergångsställe, väjningsplikt gentemot en cyklist som ämnar korsa övergångsstället?
Fråga 10. När måste ljusen på bilen vara tända?

Arkiv