Vinstplan 90-bollars Singel

Deldragningar

Typ

Max antal bollar

Vinst: 
10 kr 
insats

Vinst: 
20 kr 
insats

Vinst: 
30 kr 
insats

1

1 vågrät

15

300 kr

600 kr

900 kr

2

1 vågrät

20

50 kr

100 kr

150 kr

3

1 vågrät

30

20 kr

40 kr

60 kr

4

2 vågräta

45

100 kr

200 kr

300 kr

5

2 vågräta

50

20 kr

40 kr

60 kr

6

3 vågräta

55

1 000 kr

2 000 kr

3 000 kr

7

3 vågräta

60

20 kr

40 kr

60 kr

Vinstandel 50%

Tillbaka till 90-bollars Singel

00-24
22 st
10 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
2 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
10 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
9 kr