Vinstplan Klassisk Bingo

Deldragningar

Typ

Max antal bollar

Vinst: 
5 kr 
insats

Vinst: 
10 kr 
insats

Vinst: 
20 kr 
insats

1

1 vågrät/lodrät/diagonal

10

500 kr

1 000 kr

2 000 kr

2

1 vågrät/lodrät/diagonal

15

100 kr

200 kr

400 kr 

3

1 vågrät/lodrät/diagonal

20

25 kr

50 kr

150 kr

4

1 vågrät/lodrät/diagonal

30

10 kr

20 kr

40 kr

5

1 vågrät/lodrät/diagonal

39

5 kr

10 kr

20 kr

Vinstandel 50%

Regler i Klassisk Bingo

Tillbaka till Klassisk Bingo

00-24
83 st
10 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
2 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
10 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
9 kr