Vinstplan Lilla BingoLotto

Deldragningar Typ Max antal bollar Vinst
1 1 vågrät 22 Insatsen x 2
1 1 lodrät 22 Insatsen x 2
1 1 diagonal 22 Insatsen x 2
2 2 vågräta 35 Insatsen x 5
2 2 vågräta 40 Insatsen x 2
3 3 vågräta 45 Insatsen x 5
3 3 vågräta 50 Insatsen x 2
4 4 vågräta 55 Insatsen x 5
4 4 vågräta 57 Insatsen x 2
5 5 vågräta 58 Insatsen x 50
5 5 vågräta 66 Insatsen x 2

Vinstandel 50%

Regler i Lilla BingoLotto

Tillbaka till Lilla BingoLotto

00-24
106 st
10 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
2 kr
00-24
5 kr
00-24
0 st
9 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
5 kr
00-24
10 kr
00-24
5 kr